Vilberg Ungdomsskole
skole/barnehage

Vilberg ungdomsskole er en 6- parallell skole som ligger i Sundet i Eidsvoll.

Halvparten av eksisterende skole fra 50- tallet ble revet. Nye fløyer med klasserom, garderober, formingsrom, samlingssal, musikkrom og kantine ble lagt langs og foran gjenværende bygning. Eksisterende bygning benyttes til administrasjon, lærerarbeidsplasser og spesialrom.

LARK har vært InSitu AS.

IMG_0588IMG_4084
IMG_0597

Nybygg er for det meste forblendet med LECA fasadeblokk, og malt med Keim mineralmaling. For øvrig er det benyttet systemfasade fra Schüco.

IARK har vært CADI AS.

Vilberg Ungdomsskole
LA101
IMG_0592IMG_4066
IMG_0593
IMG_4040