Auli skole
skole/barnehage

Vindveggen arkitekter har utført en mulighetsstudum for utvidelse av Auli barneskole for Nes kommune. Den eksisterende skolen er av eldre dato og stor befolkningsvekst gjør at det er nødvendig med større kapasitet. Det skal utvikles en moderne skole for tre paralleller på syv trinn, med muligheter for ytterligere utvidelse i fremtiden.

Arkitektonisk mulighetsstudie

Vi har utredet fire alternativer for uvidelsen av skolen. Alternativene spenner melom bevaring av alle eksisterende bygg med kun nødvendige tilbygg, til riving av alle eksisterende bygg og bygging av helt ny skole. Det har vært lagt vekt på sosiale soner for elevene, god interaksjon mellom elever og lærere, soneinndeling, dagslys og utsyn, samt drift under byggeperioden og arealeffektivitet.

Hybrid BGjenbruk 2B
Nybygg B
Nybygg AHybrid A
Gjenbruk 2A